11a.  Dionysos'un gemisi. Vazo ressamı ve çömlekçi Eksekias'ın bir yapıtı. İ.ö. 530-520

11b. Yarışan iki gemi. Çömlekçi Nikosthenes'in bir yapıtı. İ.ö. 530-520