Resim 11-19. Akpınar nekropolisi. Kadın başlı aryballos. M.ö. 7. yüzyılın sonu.