11-32.jpg (30623 bytes)

Resim 11-32. Yıldıztepe Nekropolisi. Geç geometrik kremasyon gömüden gelen ölü armağanları.

M.ö. 7. yüzyılın ortaları