Resim 11-35. Yıldıztepe nekropolisi. Erken Albertinum Grubu ressamlarından biri

tarafından bezenmiş kanonik formlu Klazomenai lahitinden ayrıntı. M.ö. 6. yüzyılın ortası.