11-44.jpg (42896 bytes)

Resim 11-44. Yıldıztepe nekropolisi. Terrakotta figürinler. M.ö. 6. yüzyılın sonları.