11-46.jpg (36847 bytes)

Resim 11-46. Nalbanttepe, Tümülüs. Kaçak kazılar sırasında tahrip edilmiş terrakotta lahit.
Hannover ressamının bir ürünü. M.ö. 6. yüzyılın ikinci dörtlüğü.