Ana Sayfa Konum  |  Ion kentinin kurulusu  |  Geometrik donem kenti   |  Erken arkaik donem kenti  |  Gec arkaik donem kenti  |  M.ö. 5. yuzyil kenti  |  M.ö. 4. yuzyil kentleri  |  Hellenistik ve Roma donemi kenti  |  Seramik islikleri  |  M.ö. 6. yuzyil zeytinyagi islikleri  |  M.ö. 6. yuzyil demirci isligi  |  Nekropolis alanlari  |  Nympha Mağarası  |  Yayinlar 


12

YAYINLAR

 

Piri Reis, Kitab-ı Bahriyye, 1519, (Çev. Yavuz Senemoğlu, İstanbul 1973), 157-158.

B. Randolph, The Present State of the Islands in the Archipelago (or Arches), Sea of Constantinople and Gulf of Smyrna; with the Island of Candia and Rhodos, Oxford 1687, 64-65.

R. Chandler, Travels in Asia Minor 1764-1765, Oxford 1775, 88-90.

J. Labahn, De Rebus Clazomeniorum, 1875, Greiffswald.

G. Dennis, "Two archaic Greek sarcophagi recently discovered in the Necropolis of Clazomenae", JHS 4, 1883, 1 ff.

S. Reinach, "Un nouveau sarcophage peint de Clazoméne au Musée de Constantinople", REG 8, 1895, 161-182.

R. Zahn, "Vasenscherben aus Klazomenai", AM 23, 1898, 38-79.

G. P. Oikonomos, "Anaskafai en Klazomenais", Praktika 1921, 63-74.

G. P. Oikonomos, "Anaskafai en Klazomenais", Praktika 1922-1924, 34.

K. F. Johansen, "Clazomenian Sarcophagus Studies", ActaArch 13, 1942, 1-64.

E. Akurgal, "Bayraklı Kazısı. Ön Rapor", A.Ü.D.T.C.F.Derg. 8, 1950, Ankara, 4.

R. M. Cook, "A List of Clazomenian Pottery, BSA 47, 1952, 123-152.

J. M. Cook, "The Topography of Clazomenae", Festschrift G.P.Oikonomos, ArchEph, 1953/54, 149-157.

R. M. Cook, "Clazomenian and related East Greek Black-Figure", CVA, BM 8, 14-28.

S. Hurter, "42 Tetradrachmen von Klazomenai, ein Fundbericht", Schweizerische Numismatische Rundschau 45 (1966), sf.26-35, Lev.1-7.

Å. Åkerström, "Ein Tonrelief aus Klazomenai", Kharisterion eis Anastasion K.Orlandon, Vol.4 (Athens 1967-68), 366-368.

R. Merkelbach, Das attische Dekret für Klazomenai, ZPE 5, 1970, 32-36.

R. Merkelbach, Das Psephisma des Alkibiades für die Klazomenier in Daphnous, ZPE 6, 1970, 50-54.

V. G. Kallipolitis, "Klazomenai-Bourla kai ai anaskafai tou G.P.Oikonomou", M Khron 15, 1972, 9-24.

H. Engelmann - R. Merkelbach, Die Inschriften von Erythrai und Klazomenai I-II (IK 1-2), Bonn 1972-1973.

R. M. Cook, Old Smyrna: The Clazomenian Sarcophagi, BSA 69, 1974, 55-60.

G. Bakır - Ç. Anlağan, 1979 Yılı Klazomenai Kazısı, II. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1980, 87-90.

Ç. Anlağan, Les nouvelles fouilles de Clazomenès, CRAI 1980, 354-359.

R. M. Cook, Clazomenian Sarkophagi, Mainz 1981.

G. Bakır, Urla/Klazomenai Kazısı 1981 Yılı Çalışmaları Raporu, IV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1982, 63-68.

E. Doğer, Klazomenai Kazısı Ticari Amphora Buluntuları, 1982. (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi).

J. de la Geniere, Recherches récentes a Clazoménes, RALouvain 15, 1982, 82-96.

G. Bakır, 1982 Yılı Urla/Klazomenai Kazısı Sonuçları Hakkında Rapor, V. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1983, 221-229.

A. Erkanal - H. Erkanal, Vorbericht über die Grabungen 1979 im prähistorischen Klazomenai/Liman Tepe, HÜEFD 1, 1983, 163-

M. J. Mellink, Archaeology in Asia Minor, AJA 87, 1983, 427-442.

Y. E. Ersoy, Klazomenai Myken Keramiği, 1983. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

E. Çaldıran, Klazomenai Kalabak Nekropolisi 1981 Yılı Çalışmaları, 1983. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

M. J. Mellink, Archaeology in Asia Minor, AJA 88, 1984, 441-459.

M. Önder, Klazomenai Nekropolis Kandilleri, 1984. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

E. Gürsoy, Klazomenai Klasik Yerleşme (Feride Gül Tarlası) Kandilleri, 1984. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

T. Turan, Klazomenai Kazılarında Ele Geçen Pişmiş Toprak Heykelcikler, 1985. (A.Ü. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi).

M. S. Baç, Klazomenai 'de bulunmuş Doğu Yunan Kaseleri, 1985. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

F. Graff, Nordionische Kulte: Religiongeschichte und epigraphische Untersuchungen zu den Kulten von Chios,
Erythrai, Klazomenai und Phokaia, Zurich 1985.

E. Doğer, Premieres remarques sur les amphores de Clazomenes, BCH Suppl. XIII,1986, 461-471.

C. Tanrıver, Klazomenai Akropolis'inde ele geçen Dalga Çizgili Keramik, 1986. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi)

İ. Fazlıoğlu, Klazomenai 'de bulunan dokuma tezgahı ağırlıkları ve ağırşakları 1986. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

I. Şahin, Klazomenai 'de Bulunmuş Oryantalizan Skyphos, 1986. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

H. Çinetçi, Klazomenai 'de bulunmuş Oryantlizan Dinos, 1986. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

A. Y. Akdede, Klazomenai Figürlü lahitlerinin ayakucu ve başucundaki doldurma motifleri, 1986. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

H. Yoldaş, Klazomenai Yıldıztepe Nekropolis 'nde ele geçen lahit parçaları, 1986. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

F. Tütüncüoğlu, Klazomenai Pyxislerinin Form Gelişimi, 1987. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

E. Kirchner, Zum Bildprogramm klazomenischer Sarkophage, JdI 102, 1987, 119-161.

E. Işık, Klazomenai 4. yüzyıl Kent Planı ve evleri, 1987. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

M. J. Mellink, Archaeology in Asia Minor, AJA 91, 1987, 23-

G. Bakır, 1988 Yılı Klazomenai Çalışmaları Raporu, Höyük 1, Ankara 1988, 85-96.

B. Kreuzer, Attische Importkeramik in Klazomenai, 1988 (Freiburg i. Br. Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi).

S. Şavul, Klazomenai Kazılarında ele geçen Sikkeler, 1988. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi)

İ. Gezgin, Klazomenai Protogeometrik dönem Seramiği, 1988. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi)

G. Polat, Klazomenai 4. yüzyıl Siyah Firnis Keramiği, 1988. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi)

M. S. Baç, Klazomenai ele geçen Geç Geometrik ve Subgeometrik Skyphoslar, 1988. (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi)

G. Barın, Klazomenai 4. yüzyıl Evleri Çatı Kiremitleri ve Çatı Rekonstrüksiyonları, 1988. (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi)

İ. Kazmirci, Klazomenai-Yıldıztepe Nekropolü Orientalizan Seramikleri, 1988. (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi)

R. van Beek - J. Beelen, Excavations in Klazomenai, BABesch 63, 1988, 138-140.

E. Doğer, Klazomenai Kazısındaki Arkaik Dönem Ticari Amphoraları, 1988. (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi)

M. Kaşka, Klazomenai Yüzey Geometrik Seramiği, 1989. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi)

İ. Gezgin, Klazomenai 'de ele geçen M.Ö.6. Yüzyıl seramik atölyesinde üretilen figürlü seramikler, 1990. (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi).

M. J. Mellink, Archaeology in Asia Minor, AJA 94, 1990, 125-151.

R. van Beek - J.Beelen, Excavations in Klazomenai, Anatolica 17, 1991, 31-

R. van Beek - J.Beelen, De geschiedenis van Klazomenai, Hermenens 63/3, 1991, 198-206.

M. J. Mellink, Archaeology in Asia Minor, AJA 95, 1991, 123-153.

E. Işık, Elektronstatere aus Klazomenai, Saarbrücken 1992.

E. Işık, Menschendarstellungen auf frühen Elektronmünzen und ihre Deutung, Proceedings of the XIth International Numismatic Congress (1993), sf. 223-228.

S. Hurter, Erdoğan Işık, Elektronstatere aus Klazomenai, Schweizerische Numismatische Rundschau 72 (1993), sf. 201-207, Lev. 1-3.

B. Hürmüzlü, Klazomenai Kap Formları Kataloğu, 1992. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

M. J. Mellink, Archaeology in Asia Minor, AJA 96, 1992, 119-150.

Y. E. Ersoy, Clazomenae : The Archaic Settlement, 1993. (Bryn Mawr College, Doktora Tezi).

F. Özbay, Klazomenai Akropolis Güney Yamacı Ticari Amphora Kataloğu, 1993. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi)

H. Akbaş, Arkaik Dönem Klazomenai Figürinleri, 1993. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

M. J. Mellink, Archaeology in Asia Minor, AJA 97, 1993, 105-133.

Ü. Güngör, Klazomenai Karantina Adası Sondajı Tabakalanması, 1994, (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

A. Furtwaengler, Poterion und Knabenliebe. Zum Schatzfund von Klazomenai 1989, Archaeologischer
Anzeiger (1995), sf. 441-450.


B. Hürmüzlü, Klazomenai’de M.ö.7. ve 6. Yüzyıl Bezemeli Vazo Formları, 1995. (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi).

S. Özkan, Klazomenai 4. Yüzyıl Kap Formları Kataloğu, 1995. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

M. H. Gates, Archaeology in Turkey, AJA 100 (1996), sayfa 240 (Y.E. Ersoy'un ve G. Bakır'ın  katkıları ile).  

M. H. Gates, Archaeology in Turkey, AJA 99 (1995), 320-321 (Y.E. Ersoy'un ve G. Bakır'ın  katkıları ile)

E. Koparal, Klazomenai'de Ortaya Çıkarılan Yağhane Kompleksi, 1996 (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

B. Subaşı, Klazomenai Antik Limanının Yapım Tekniği Açısından İncelenmesi ve Tarihlenmesi, 1996. (DEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi).

C. Vural, Klazomenai'de Klasik Devir Limanı Tipolojisi, 1996. (DEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi).

Y. Tuna-Nörling, Attische Keramik aus Klazomenai, Saarbrücken 1996.

İ. Irk, Klazomenai HBP Alanında Açığa Çıkarılan 10b ve 10c Kuyularının Stratigrafisi ve Malzemesinin Değerlendirilmesi, 1997. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

N. Tunçbilek, Klazomenai'de Korinth Seramiği, 1997. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

G. Bakır-Y. E. Ersoy, "1997 Yılı Klazomenai Çalışmaları", XX. Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 2, (Ankara 1999), sf.67-76.

B. Aydın, Klazomenai Yüzey Araştırması Çalışmaları, 1998. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

N. Aytaçlar, Klazomenai Khyton'daki Yapı Evreleri, 1998, (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

Ü. Güngör, Klazomenai'de Ele Geçen Arkaik Dönem Askoslar, 1998. (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi).

K. Uzun, Klazomenai M.ö. 4. yüzyıl Pişmiş Toprak Figürinleri, 1998. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

Y. Sezgin, Klazomenai Akpınar Nekropolisi Arkaik Dönem Amphoraları, 1998. (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi).

A. Kayabal, "Zeytinyağının Arkeolojisi", GEZİ, sayı:14, Kasım 1998, sf. 56-58.

G. Bakır, "Zeytinyağının antik sırları", ATLAS, sayı:69, Aralık 1998, sf.22.

A. Krause, Geologische und geoarchäologische Kartierung der Umgebung der antiken Stadt Klazomenai (Urla, Gulf von Izmir), Institut für Geologie, Ruhr-Universität Bochum, 1998

N. Mestci, "Anadolu'nun en eski zeytinyağı merkezi, Klazomenai", SKYLIFE, Mart 1999, sf.102-112.

G. Bakır-N. Aytaçlar, "Urla Yarımadası'nda arkaik dönem seramiklerinin keşif öyküsü-1: İon Kenti Klazomenai", ART DECOR, Mart 1999, sf.84-92.

G. Bakır-N. Aytaçlar, "Urla Yarımadası'nda arkeolojik buluntularla keşif öyküsü-2: Klazomenai'de Tarih İzleri", ART DECOR, Nisan 1999, sf.110-116.

Y. E. Ersoy, "The Early Archaic Cemetery from Clazomenae", AJA 103 (1999), 330.

G. Bakır-Y. E. Ersoy, "1999 Yılı Klazomenai Çalışmaları", XXII. Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 2, (İzmir, 1999), sf.27-38

F. Yılmaz, Dennis Ressamı, (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitisü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2000)

T. Kartal, Klazomenai Lahitleri ve Restorasyon Uygulaması, (D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi, Lisans Tezi, 2000).

G. Özbilen, Klazomenai Akpınar Nekropolisi Rhyton-Askoslar, (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi, 2000).

Y.E. Ersoy, “East Greek Pottery Groups of the 7th and 6th Centuries BC from Klazomenai", Die Agäis und das Westliches Mittelmeer, ed. F. Krinzinger, Vienna, 2000, p. 399-406.


S. Melike Zeren, Klazomenai M.ö. 4. yy. Yerel Üretim Kaseleri, (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi, 2000).

G. Bakır et. all., "2000 Yılı Klazomenai Çalışmaları", XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 1, (Ankara 2001), sf. 41-54.

G. Bakır et. all., "2001 Yılı Klazomenai Çalışmaları", XXIV. Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 1, (Ankara 2002), sf. 205-218.

B. Hürmüzlü, “A New Type of Clazomenian Sarcophagus: The Alteration of the Burial Customs in Clazomenae”, in ed.: R.Bol, D.Kreikenbom, Sepulkral-und Votivdenkmäler östlicher Mittelmeergebiete (7. Jh. v.-1. Jh. n. Chr.) Kulturbegegnungen im Spannungsfeld Zwischen Akzeptanz und Resistenz. Akten des Internationalen Symposiums vom 01-03 November 2001 in Mainz, 193-196.

K. Uzun, Klazomenai’de Arkaik Dönem Plastik Vazolar, (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2001)

H. Cevizoğlu, “Klazomenai Kabartmalı Vazoları: Üretim Teknikleri” E. Parman et all. (ed.) II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 17-30 Haziran 2002 (Eskisehir, 2002) 273-278.

M. Gürbüzer, Hamdi Balaban Tarlası’ndaki Roma Dönemi Tabakası, (E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Lisans Tezi, 2002)

K. Uzun, “Klazomenai’den Bir Grup Pişmiş Toprak Oyuncak Bebek” E. Parman et all. (ed.) II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 17-30 Haziran 2002 (Eskisehir, 2002) 349-354

F. Yılmaz, “Klazomenai Pişmiş Toprak Lahitlerinin Üretim ve Bezeme Teknikleri” E. Parman et all. (ed.) II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 17-30 Haziran 2002 (Eskisehir, 2002) 77-82.

B. Özer, “Siyah Figür Tekniğinde Bezenmiş Klazomenai Seramiği” E. Parman et all. (ed.) II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 17-30 Haziran 2002 (Eskisehir, 2002) 64-69.

B. Hürmüzlü, Klazomenai-Akpınar Nekropolisi, (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2003)

G. Özbilen, "Archaische Rhyton-Askoi aus Klazomenai", ÖJh. 74 (2003) (baskıda).
 

Y. E. Ersoy, “Pottery Production and Mechanism of Workshops in Archaic Clazomenae”, B. Schmaltz, M. Söldner (eds.), Griechische Keramik im Kulturellen Kontext (Münster, 2003), 254-257.

G. Bakır-Y. E. Ersoy, "2002 Yılı Klazomenai Çalışmaları", XV. Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 2, (Ankara 2003), sf.101-110.

G. Bakır-Y. E. Ersoy, "2003 Yılı Klazomenai Çalışmaları", XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt 2, (Konya 2004),  sf.

B. Hürmüzlü, “İonia’da Arkaik ve Klasik Dönemde Ölü Gömme Gelenekleri: Klazomenai’den Ekphora Sahneli Bir Lahit”, Ankara Üniversitesi, DTCF Arkeoloji Bölümü III. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, 29-30 Nisan/1 Mayıs 2004,
(bildiri özeti, 2004, 15.)

A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. E. Ersoy (eds), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony, Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki, 2004.

N. Aytaçlar, “The Early Iron Age at Klazomenai” A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. E. Ersoy (eds.), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony, Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki 2004, 17-42.

Y. E. Ersoy, “Klazomenai: 900-500 BC. “History and Settlement Evidence”, A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes, Y.Ersoy (eds.), Klazomenai, Teos and Abdera: “ Metropoleis and Colony”, Proceedings of the Symposium, Abdera 20-21 October 2001, Thessaloniki, 2004, 43-76

B. Hürmüzlü, “Burial Grounds at Klazomenai: Geometric through Hellenistic Periods”, in A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. E. Ersoy (eds), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony, Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki 2004, 77-96.

M. C. Tzannes, “The Excavations of G. Oikonomos at the Archaic Cemetery of Monastirakia in Klazomenai,1921-1922” in A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. E. Ersoy (eds), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony, Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki 2004, 97-120.

Ü. Güngör, “The History of Klazomenai in the Fifth Century and the Settlement on the Island” in A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. E. Ersoy (eds), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki 2004, 121-132.

F. Özbay, ”The History and Archaeology of Klazomenai in the Fourth Century BC and the Settlement at Chyton” in A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. E. Ersoy (eds), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki 2004, 133-161.

A. Moustaka and P. Tselekas, “Coins from the Excavations of G. Oikonomos at Klazomenai in 1921” in A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. E. Ersoy (eds), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki 2004, 161-168.

Y. Sezgin, “Clazomenian Transport Amphorae of the Seventh and Sixth Centuries” in A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. E. Ersoy (eds), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki 2004, 169-184.

H. Cevizoğlu, “Archaic Relief Ware from Klazomenai” in A. Moustaka, E. Skarlatidou, M. –C. Tzannes, Y. E. Ersoy (ed.) Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony, Poceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, Abdera, 20-21 October 2001 (Thessaloniki, 2004) 185-198.

B. Özer, “Clazomenian and Related Black-Figured Pottery from Klazomenai: Preliminary Observations” in A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. E. Ersoy (eds), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki 2004, 185-198.

E. Koparal- E. İplikçi, “Archaic Olive Oil Extraction Plant in Klazomenai” in A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes and Y. E. Ersoy (eds), Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20-21 October 2001, Thessaloniki 2004, 221-234.

T. Kartal, İzmir Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Bazı Klazomenai Lahitlerinin Restorasyon Uygulaması, (D.E.Ü. Güzel Sanatlar Enstitisü, Seramik Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2004)

G. Özbilen, Klazomenai’de Ele Geçen Arkaik ve Klasik Dönem Mutfak Kapları, (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004)

S. Melike Zeren, Klazomenai'de Ele Geçen M. ö. 4. Yüzyıl Kap Formları, (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004)

İ. Hasdağlı, Klazomenai HBP Alanı M. ö. 4. Yüzyıl Tabakalarının Değerlendirilmesi, (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004)

H. Cevizoğlu, Arkaik Dönem Klazomeai Kabartmalı Vazoları, (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2005)

B. Kalkan, "Klazomenai / Clazomenae", SKYLIFE, Mart 2005, sf.94-103

A. Savaş Bakır, “Klazomenai Zeytinyağı Fabrikası”, Miko Siesta Café Yayını, 2005

A. Savaş Bakır - E. İplikçi, "Klazomenai Zeytinyağı İşliği", Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler Dergisi, Sayı:20, Mayıs 2005, sf. 1-6.

Y. Ersoy - E.Koparal, "Clazomenae - The Rise and Fall of an Ionian City-State", Current World Archaeology No. 52 (April/May 2012), sf.25-27.

 


Ana Sayfa Konum  |  Ion kentinin kurulusu  |  Geometrik donem kenti   |  Erken arkaik donem kenti  |  Gec arkaik donem kenti  |  M.ö. 5. yuzyil kenti  |  M.ö. 4. yuzyil kentleri  |  Hellenistik ve Roma donemi kenti  |  Seramik islikleri  |  M.ö. 6. yuzyil zeytinyagi islikleri  |  M.ö. 6. yuzyil demirci isligi  |  Nekropolis alanlari  |  Nympha Mağarası  |  Yayinlar