Resim 15-02. Zeytinyağı işliğinin 1. evre üretim bölümü.

HBT-Güney Sektörü. M.ö. 6. yüzyılın ilk yarısı.