Resim 15-04. Urla-Zeytineli Köyü. İçinde yağ ve suyun ayrıştırıldığı iki emzikli küp.
Erken 20. Yüzyıl.