Resim 15-05. Zeytinyağı işliğinin 1. evresi. Restitüsyon çizimi. HBT-Güney Sektörü. 
(Çizim: Ertan İplikçi).