Resim 15.06.  2. Evre zeytinyağı işliğinin planı. HBT-Güney Sektörü. 
M.ö. 6. yüzyılın son dörtlüğü.