Resim 15-09  Zeyinyağı işiliğnin 2. evresinin saz damlı olarak restitüsyonu.
HBT-Güney Sektörü. M.ö. 6. yüzyılın son dörtlüğü. (Çizim: Ertan İplikçi).