Resim 15-10. Zeytinyağı işliğinin 1. evresinin küplü deposu.
HBT-Güney Sektörü. M.ö. 6. yüzyılın ilk yarısı.