Resim 15-11. Zeytinyağı işliğinin kayaya oyulmuş merdivenli 2. evre deposu.
Bu depo içersine geç antik dönemde bir sarnıç inşa edilmiştir. HBT-Güney Sektörü.