Resim 15-12. Klazomenai amphorası.
M.ö. 6. yüzyılın ikinci yarısı.
 

 

Klazomenai amphoralarının omuzlarında veya boyunlarında görülen markalar. M.ö. 6. yüzyılın ikinci yarısı.