Resim 15-13. Zeytinyağı işliği 2. evresinin düz toprak damlı olarak restitüsyonu.

HBT-Güney Sektörü. (Çizim: Ertan İplikçi).