Resim 15-14. Zeytinyağı işliğinin 2. evresi. Yağ ayrıştırma düzeneği.
HBT-Güney Sektörü. M.ö. 6. yüzyılın son dörtlüğü. (Tasarım: Ertan İplikçi)