Resim 15-17. Zeytinyağı işliğinin 2. evresi. Üç gözlü yağ ayrıştırma düzeneği. Sistem birleşik kaplar

prensibine göre çalışmaktadır.HBT-Güney Sektörü. M.ö. 6. yüzyılın son dörtlüğü.
(Animation: Ertan İplikçi'nin tasarımları üzerine Ekip Film, İstanbul tarafından hazırlanmıştır).