Fotoğraf 05. Sepheris ve Evi. 2 Temmuz 1950.

metin