Fotoğraf 08. Mendirekten Adalara Bakış. 2002.

metin