Fotoğraf 10. Sepheris, İonna ve Kayıkçı Stephanis Simionis'in Oğlu. 1907.

metin