Resim 02. Klazomenai Zeytinyağı Fabrikasının kazılar sonucunda ortaya çıkan durumu