Resim 03. Fabrikanın birinci (mavi) ve ikinci (turuncu) evreleri