Resim 5. Üç gözlü yağ ayrıştırma düzeneğinin çalışma prensipi (çizim: Ertan İplikçi)