Resim 8. Fabrikanın 1/20 ölçekli maketinden bir görünüm. (Maket: Ertan İplikçi)