Resim 9. Fabrika çatısı için örnek alınan M.ö. 6. yüzyıl Klazomenai lahiti. (çizim: Ertan İplikçi)