Resim 25. Hayatlarında hiç saz çatı görmemiş Mevlut ve Cevat Ustalar
fabrikanın çatısını saz ile kaplamak için (boşuna !) çabalıyorlar