Resim 27. Mehmet Cavlý zeytin hamurunu torbalara koyuyor