Resim 29. Bileşik kaplar prensibine göre yağ ayrıştıran üç gözlü polima