Resim 42. Deponun ahşap karkaslı taş duvarları örülüyor