Resim 45. İşliğin çatısı ikinci defa saz ile kaplanıyor (2005)