Resim 47. Hiss Reet firmasından Volker Barfuss çatının saz ile kaplanmasını gerçekleştiriyor