Resim 50. Klazomenai zeytinyağı ve şarap amphoralarının Menemen'de imal edilen kopyalarında biri