Resim 57 B. İşliğin baskı düzeneği ve bocurgatının çalışma prensibi. 2. aşama.  (tasarım ve çizim: Ertan İplikçi)