Resim 58. Klazomenai zeytinyağı fabrikasının iç görünümü (2004)