Resim 64. Klazomenai Zeytinyağı Fabrikası'nın ayağa kaldırılmasına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar (2005)