Resim 66. Nedim Atilla, Klazomenai Zeytinyağı İşliği'nin
açıklamalı fotoğraflarla anlatıldığı panonun önünde inceleme yapıyor.