Resim 67. Moderatör Nedim Atilla ve Konuşmacı Ali Ertan İplikçi Karaburun Şenliği'ndeki panelde
Klazomenai Zeytinyağı İşliğini anlatıyorlar