Resim 69. 17 Eylül 2005 günü Güven Bakır'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Tarihe Saygı - Yerel Koruma Özel Ödülü"nü
aldığı törende, Komili Zeytinyağları Temsilcisi de "Tarihe Saygı - Yerel Korumaya Katkı Özel Ödülü"nü ödülünü alıyor