Resim 70. Güven Bakır, "Tarihe Saygı - Yerel Koruma Ödülü"nü aldıktan sonra,
tarihe katkılarından dolayı ödül alan Urla'lılarla birlikte