Resim 2. Urla İskelesi, Yıldıztepe’den genel görünüm.
Sağda Karantina Adası ve önünde Limantepe Höyüğü

Fig. 2. The view of the Wharf of Urla from Yıldıztepe.
The Karantina Island on the right hand, and the Limantepe Mound in front of it.