Resim 3. Prof. Dr. Güven Bakır, Klazomenai kazısının 20. yılı dolayısıyla
basın mensuplarına arkaik dönem zeytinyağı işliğini anlatıyor.

Figure 3.  On the occasion of the 20th Anniversary of the Clazomenae Excavations,
Prof. Dr. Güven Bakır is making an announcement to the press on the olive oil plant.