Resim 4. Klazomenai kazısı 20. yılında Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu ve
kazı başkanı Prof. Dr. Güven Bakır, Hamdi Balaban Tarlası’nda.

Figure 4. Selçuk Karaosmanoğlu, the Mayor of Urla, and Prof. Dr. Güven Bakır,
the Director of the Excavations, are in Hamdi Balaban Field, on the 20th Anniversary of the Clazomenai Excavations.