Resim 5. Kazı üyeleri Dr. Angeliki Kosmopoulou’yu uğurluyor. Urla Atatürk İlköğretim Okulu bahçe duvarında,
solda Çesme Kalesinin ve sağda Sakız Adası’nın temsili resmi.

Figure 5. The members of the excavation are seeing off Dr. Angeliki Kosmopoulou.
The illustrations of the Fortress of Çeşme on the left, and of Chios on the right, on the courtyard wall of Urla Atatürk Primary School.