Resim 6. Hamdi Balaban Tarlası’nda 1999 yılında bulunan arkaik döneme tarihlenen demirci işliği.
Arkada zeytinyağı işliği deposu ve geç dönem sarnıcı.

Figure 6. The blacksmith’s workshop dated to the archaic period, found in Hamdi Balaban Field in 1999.
At the rear are the storage chamber of the olive oil plant and a late period cistern.