Resim 7. Hamdi Balaban Tarlası’nda ortaya çıkarılan arkaik dönem demirci işliğinde
mıknatısla topraktan demir kıymıkları ve tozları taranıyor.

Figure 7. The soil is being scanned with a magnet for iron splinters and dust
in the archaic period blacksmith’s workshop found in Hamdi Balaban Field.