Resim 9. Limantepe Höyüğü’nde bulunan protogeometrik döneme ait küp mezar ve içindeki ölü hediyeleri.

Figure 9. The Protogeometric period pithos tomb found in Limantepe Mound with its goods for deceased.