Resim 10. Arkeolog Kozan Uzun Akpınar Nekropolisi’nde bulunan bir kasenin
restorasyonunu olanca titizliğiyle yapıyor.

Figure 10. A bowl, found in the Akpınar Necropolis, is being restorated
as carefully as possible by Kozan Uzun, the archaeologist.