Resim 12. Ertan İplikçi’nin hazırladığı arkaik dönem zeytinyağı işliği maketi.
Figure 12. The archaic period olive oil plant model designed by Ertan İplikçi.