Resim 3. Klazomenai Akropolis buluntusu triton ve deniz canlıları betimli kabartmalı vazo parçası, M.ö. 6. yüzyıl.

Figure 3. Fragment of a terracotta relief ceramic belonging to the Sixth century B.C. founded in the Acropolis of Clazomenae.